Informacje dla klientów

Składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy w 2014 r.
 
Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne w 2014 r. dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, osób z nimi współpracujących, twórców i artystów, osób wykonujących wolny zawód, wspólnika jednoosobowej spółki z o. o.  oraz  wspólników spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej stanowi kwota zadeklarowana, nie niższa niż 2247,60 zł. (60% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia miesięcznego w 2014 r.)

Składki na ubezpieczenia społeczne styczeń - grudzień 2014 r.
z dobrowolnym chorobowym bez dobrowolnego chorobowego
Emerytalne
19,52% podstawy
438,73 zł 438,73 zł
Rentowe
8% podstawy
179,81 zł 179,81 zł
Chorobowe
2,45 % podstawy
55,07 zł -
Wypadkowe 43,38 zł *
(1,93% podst.)
43,38 zł *
(1,93% podst.)
Razem 716,99 zł 661,92 złPodstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne w 2014 r. dla wymienionych osób stanowi kwota zadeklarowana, nie niższa niż 3004,48 zł (75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale 2013 r., włącznie z wypłatami z zysku).
Składka na ubezpieczenie zdrowotne od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r. nie może być niższa od kwoty 270,40 zł.
Kwota składki odliczania od podatku - 232,85 zł (7,75% podstawy).

Składki na ubezpieczenie zdrowotne
9% podstawy
270,40 zł

 
Składka na Fundusz Pracy
 
Składka na Fundusz Pracy w 2014 r. wynosi 2,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.
* Dla płatnika składek zgłaszającego do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 ubezpieczonych.

Składka na Fundusz Pracy
2,45% podstawy
55,07 zł

Składka na F.G.Ś.P.
Składka na F. G. Ś. P. w 2014 r. wynosi 0,10% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.


Składki na ubezpieczenia w 2014 r. (dla rozpoczynających działalność gospodarczą)
 
Składki na ubezpieczenia społeczne
Dla osób, które:
  • w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej nie prowadziły pozarolniczej działalności,
  • nie wykonują działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej, podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, w okresie pierwszych 24 miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia. Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne w 2014 r. dla ww. osób stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa niż 504,00 zł

Składki na
ubezpieczenia społeczne
styczeń - grudzień 2014 r.
z dobrowolnym
chorobowym
bez dobrowolnego
chorobowego
Emerytalne
19,52% podstawy
98,38 zł 98,38 zł
Rentowe
8% podstawy
40,32 zł 40,32 zł
Chorobowe
2,45% podstawy
12,35 zł -
Wypadkowe 9,73 zł*
(1,93% podst.)
9,73 zł*
(1,93% podst.)
Razem 160,78 zł 148,43 zł


Składka na ubezpieczenie zdrowotne.

Podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne w 2014 r. dla wymienionych osób stanowi kwota zadeklarowana, nie niższa niż 3004,48 zł (75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale 2013 r., włącznie z wypłatami z zysku). Składka na ubezpieczenie zdrowotne od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r. nie może być niższa od kwoty 270,40 zł.
Kwota składki odliczania od podatku - 232,85 zł.

Składka na ubezpieczenie zdrowotne
9% podstawy
270,40 zł


Składka na Fndusz Pracy
 
Osoba rozpoczynająca prowadzenie działalności gospodarczej (dla której jest to jedyny tytuł do ubezpieczeń) i jako podstawę wymiaru deklarująca 30% kwoty minimlnego wynagrodzenia nie opłaca składek na Fundusz Pracy, gdyż jej podstawa wymiaru na obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne i rentowe jest niższa od kwoty minimalnego wynagrodzenia.

Kontakt

Mariola Złochowska
tel.kom. 516 050 052
kontakt@uslugiksiegowe.net