Oferta

Prowadzenie książki Przychodów i Rozchodów, Ryczałtu i Karty Podatkowej

Prowadzenie podatkowej książki przychodów i rozchodów, wymaga nieustannego śledzenia stale zmieniających się przepisów. Dlatego też zachęcam do skorzystania ze świadczonych przeze mnie usług w tym zakresie, aby mogli Państwo w pełni poświęcić się prowadzonej przez Państwa działalności.

Małe firmy zamiast wspomnianej powyżej PKPiR, mogę wybrać kartę podatkową lub ryczałt. Takie rozwiązanie jest możliwe w ściśle określonych w ustawie dziedzinach działalności usługowej, wytwórczo-usługowej, gastronomicznej i innych.

Powierzając mi prowadzenie karty podatkowej, ryczałtu lub KPiR, mogą Państwo liczyć na profesjonalną obsługę księgową oraz fachowe doradztwo.

W ramach prowadzenia księgi przychodów i rozchodów oraz innych ewidencji, oferuję:
  • Prowadzenie dokumentacji księgowej na podstawie informacji i dokumentów dostarczonych przez Klienta,
  • Prowadzenie rejestru VAT oraz sporządzanie rocznej deklaracji podatku dochodowego od osób fizycznych,
  • Sporządzanie dokumentacji ZUS,
  • Konsultacje podatkowe i rachunkowe,
  • Sporządzanie miesięcznej lub kwartalnej deklaracje VAT.