Oferta

Sporządzanie rozliczeń rocznych

Wśród prowadzonych przeze mnie usług księgowych znajduje się sporządzanie rozliczeń rocznych.
Wszystkie te PIT-y rozliczam wraz z załącznikami.